پازل ها

اگردقت و تمرکزتان تازگی ها کم شده پازل بسازید!

ساخت پازل باعث می شود حافظه تان تقویت شود و قدرت بصری افزایش یابد، در این بازی همزمان دو نیم کره مغز با هم کار می کنند.

یک بازی مناسب برای همه افراد خانواده.

یک هدیه خوب برای دوستداران پازل.

پازل 1000 تکه ترفل طرح FAIRYTALE LAND محصول کشور آمریکا

2,390,000 ریال ریال
ناموجود

پازل هزار تکه ترفل محصول کشور آمریکا مدل FIRST KISS

1,650,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه کلبه ویکتوریایی محصول TREFL لهستان

2,390,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 3000 تکه بمباران الجزیره محصول رونزبرگر آلمان

4,250,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه گلدان محصول CLEMENTONI ایتالیا

2,650,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه امداد و نجات در دریا محصول CLEMENTONI ایتالیا

2,650,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه برگ های پاییزی محصول ANATOLIAN ترکیه

1,690,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1500 تکه قدرت گلها محصول ANATOLIAN ترکیه

2,250,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 500 تکه صعود صدای گرگ محصول ANATOLIAN ترکیه

1,250,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه عمودی پل گلدن گیت محصول HEYE آلمان

1,690,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه عمودی ساختمان کریسلر محصول HEYE آلمان

1,690,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه پانوراما گورخر محصول HEYE آلمان

1,190,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه جغد انبار (جغد سفید) محصول HEYE

1,190,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 40 تکه پیتر پن محصول CLEMENTONI

2,660,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 2000 تکه گله فیل ها محصول HEYE

2,750,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه گربه مصر محصول HEYE

1,690,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه فردا محصول HEYE

1,690,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه گلدان صورتی محصول HEYE

1,690,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه زرافه و خورشید محصول HEYE

1,690,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه پانوراما دریاچه آبی محصول HEYE

1,690,000 ریال ریال
ناموجود

پازل 1000 تکه گربه محصول HEYE

1,690,000 ریال ریال
ناموجود