نکاتی برای والدین

839 ۱۳۹۹/۲/۶

واکنش هایی که در هنگام مواجهه با کم خوابی و یا بی خوابی فرزندتان با آن برخورد می کنید

5806 ۱۳۹۶/۷/۲۳

تربیت کردن بچه‌ها، کار درستی است و اتمام حجت کردن، بعضی وقت‌ها، خیلی هم لازم است، اما قرار نیست همیشه، شما دستور بدهید و او هم گوش به فرمان‌تان باشد.

نکاتی برای والدین