نکاتی برای والدین

1683 ۱۳۹۶/۷/۲۳

تربیت کردن بچه‌ها، کار درستی است و اتمام حجت کردن، بعضی وقت‌ها، خیلی هم لازم است، اما قرار نیست همیشه، شما دستور بدهید و او هم گوش به فرمان‌تان باشد.

875 ۱۳۹۶/۵/۱۶

اختلالات اضطراب کودکی از رایج ترین و فراوان ترین اختلالات روان پزشکی در کودکان محسوب می شوند( استلارد 2009، وازی و ددس 2001، وود و مک لود 2008). مطالعات اجتماعی نشان داده اند که در حال حاضر 15 درصد همه کودکان دارای معیار های تشخیصی برای اختلالات اضطراب کودکی می باشند که در این مقاله به چگونه برطرف شدن اضطراب های کودکان میپردازد .

نکاتی برای والدین